„Wojna światów 1920” – wystawa Instytutu Pamięci Narodowej

18 marca 2021 r. w Alfa Centrum otwarta została wystawa „Wojna światów 1920” upamiętniającą Bitwę Warszawską 1920 r.. Wystawa została przygotowana Oddział Instytutu Pamięci Naroowej w Warszawie w 100. rocznicę bitwy, a jej eskpozycja w Alfa Centrum zorganizowana została przez białostocki oddział IPN.

Wystawa zakłada wielopłaszczyznowe (cywilizacyjne i międzynarodowe) spojrzenie na charakter tego konfliktu, na towarzyszące mu zagrożenia i konsekwencje, jakie przyniosła wygrana Polski dla nas i całego świata.

Wystawa ukazuje rzeczywisty wymiar rangi konfliktu roku 1920 r. będącego przecież tylko pozornie zmaganiem polsko-rosyjskim. To opowieść o starciu dwóch przeciwstawnych wizji cywilizacyjnych – reprezentowanych z jednej strony przez uporządkowany świat tradycji chrześcijańskiej, z jej wielowiekowym dorobkiem kulturalnym, naukowym, prawami człowieka, wolnością słowa, demokracją parlamentarną, z drugiej zaś przez bolszewicką dyktaturę, która z łamania wszelkich norm i zasad uczyniła wyznacznik swojego działania i powód do chwały. To przejmująca historia młodocianych ochotników idących na front wprost w uczniowskich ław, ich poświęcenia i gotowości złożenia najwyższej ofiary na ołtarzu ojczyzny. To historia przedziwnego historycznego paradoksu – przeciwstawienia się nieznanemu, niezwyciężonemu dotąd złu przez dopiero co sklejone państwo, którego przez 123 lata nie było w ogólne na mapach.*

Wystawa dostępna jest do 26 marca bezpłatnie w pasażu naprzeciwko wejścia do Alfa Centrum od ul. Świętojańskiej. Przypominamy, że wejście na terenie Alfa Centrum możliwe jest w maseczce zakrywającej usta i nos, po wejściu należy umyć lub zdezynfekować rąk.

 

*źródło opisu: Instytut Pamięci Narodowej